Partneri   |   Posao   |   Mapa Sajta 
Pretraga
twitter youtube

Slanje Bulk Poruka

Servis omogućava jednosmernu komunikaciju između vlasnika servisa i korisnika mobilnih telefona i izuzetno je povoljan za direktno marketiranje. Konkretno izabranu ciljnu grupu putem BULK poruka možete da obavestite o raznovrsnim prezentacijama...

SMS Astro

Servis omogućava ličnu astrološku analizu. Kada mobilni pretplatnik pošalje na ovaj servis lične podatke: datum, vreme, mesto rođenja i konkretno pitanje u roku od 24 sata na pretplatnikov mobilni telefon stiže odgovor sa njegovom ličnom astrološkom analizom.

SMS Kviz

Servis vlasniku omogućava organizovanje kviz igara, koje mogu unapred da se definišu i automatski se aktiviraju pri poklapanju realnog sa zakazanim vremenom.

Servis za Nagradne Igre

Servis omogućava učestvovanje korisnika u nagradnoj igri putem SMS-a. Pretplatnik konkuriše za neku već utvrđenu nagradu tako što se samo prijavi, odgovori tačno na nagradno pitanje ili pošalje kod sa nekog proizvoda.

SMS na Email

Servis skuplja i prosleđuje pristigle SMS poruke na jedan ili više mejlova vlasnika servisa radi njihove dalje obrade.

Multimedijalni Sadržaj

Servis za isporuku različitih multimedijalnih sadržaja na mobilni telefon korisnika.

HORISEN - Vaš partner za mobilni marketing

Poslovnim subjektima obezbeđujemo moderan i ekonomičan vid neposredne komunikacije sa krajnjim korisnicima. Nudimo Vam servise za: informisanje, reklamiranje, glasanje, nagradnu igru, pristup zaštićenim sadržajima Web przentacije, uplatu Internet sati...

Zahvaljujući našoj SMS platformi, u prilici ste da kod jednog provajdera koristite više SMS servisa koji mogu međusobno da "komuniciraju" koristeći zajedničku bazu podataka.

Zašto HORISEN?

Zato što Vam Horisen omogućava da:

  • saznate ko su vaši kupci / klijenti
  • povećate delotvornost reklamnih kampanja - oglašivači dobijaju izuzetno tačnu procenu o uspehu, prihvaćenosti i primećenosti neke kampanje i
  • istražite zadovoljstvo Vaših kupaca / klijenata

Šta još možemo da učinimo za Vas? Kontaktirajte nas, HORISEN tim Vam stoji na raspolaganju!

Proizvodi